Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Maj 2019

  • 11/06/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec maj 2019.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena iznosila je (-0.2%) u maju 2019. godine.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  je zabeležio pad u proseku za (-0.2%)  u maju 2019.godine u poređenju sa aprilom 2019.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno padom potrošačkih cena kod COICOP podgrupe Povrća (-11.3%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.4%) na HIPC. 

Pad je neutralizovan uglavnom rastom potrošačkih cena kod COICOP podgrupa: Hleb i žitarice (0.6%); Voće (4.4%); Upotreba opreme za lični prevoz (0.8%)-(rast cena nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ove podgrupe od 0.2% na HIPC.

Dok u  poređenju sa majom 2018.godine, godišnja stopa inflacije merena u maju 2019.godine je bila 3.4%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je beležio rast u proseku za 3.4 % u maju 2019.godine u poređenju sa majom 2018.godine. Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena u ovom periodu kod COICOP podgrupe: Hleb i žitarice (12.9%); Meso (4.7%); Mleko, sir i jaja (3.4%);Povrće (21.6%); Šećer. Đem, čokolada i slatkiši (1.5%);  Kafa, čaj i kakao (3.5%); alkoholna pića(1.5%); Duvan (3.8%); Održavanje i popravka stana (2.7%); Struja, gas i ostalo gorivo(3.7%)-(rast cene ogrevnog drveta);  Stakleno posuđe, pribor za jelo i kuhinjski pribor (1.6%); Robe i usluge za redovno održavanje domaćinstava (3.9);  Upotreba opreme za lični prevoz (3.6%)-(rast cena nafte i benzina); Ugostiteljske usluge (1.2%); roba za ličnu upotrebu (1.2%);  zlato i satovi (2.9%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 3.7% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a:  Voće (-7.9%); Usluge prevoza (-3.5%)- (pad cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.