Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Maj 2016

  • 13/06/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena" (HICP) za mesec maj 2016. godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HICP) od meseca januara 2016. godine objavljuje se sa baznom godinom 2015 = 100.
 
Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena zabeležio je pad u proseku od (-0.2% ) u maju 2016, u poređenju sa aprilom 2016. godinom. Ovo uglavnom je objašnjeno sa padom potrošačkih cena u podgrupe: hleb i žitarice (-0,6%); ulje i maslo (-1,0%); povrće (-5.9%), sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.4%) na HIPC.

Rast potrošačkih cena zabeležen je u podgrupe: voće (3.7%), upotreba sredstva za lični prevoz (1.9%) - ( Rast cena nafte i benzina), sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (0.2%) na HIPC.

Stopa inflacije merena u maju mesecu 2016 sa mesecom maj 2015 bila je -0.1%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena zabeležio je pad u proseku od (-0.1%) u maju 2016, u poređenju sa majom 2015.godine.

Ovo uglavnom je objašnjeno sa padom potrošačkih cena u ovom period u podgrupe: hleb i žitarice (-3.7%), povrće (-6.4%), snabdevanje vodom i razne usluge vezane za mesto stanovanja (-6.7%), struja, gas i ostalo gorivo (-5,3%), (Smanjenje PDV-a za 8.0% od septembra 2015 kod hleba i žitarice, mleko, sir i jaja, vode i struje doprinio je padu HICP-a, u meri od (-0.7%), upotreba sredstva za lični prevoz (-9.4%) - (pad cena nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-1.6%) na HIPC.

Rast cena potrošnje u ovom periodu se primećuje u podgrupe: meso (1.5%), ulje i maslo (5.4%); šećer i slatkiši (8.2%), mineralna voda, bezalkoholna pica, sokovi od voća i povrća (2.2%); alkoholna pića (9.6%); duvan (10,8%); odeća (3.0%); nameštaj i aparatura, tepisi, staze i zastiraći za pod (2.0%), medicinski proizvodi i opreme (3.4%), kupovina autovozila (1.4%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.5 % na HIPC. 


Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za mesec maj 2016.godine posetite: http://askvwst01/umbraco/preview/?id=3227#?id=3227