Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Jul 2021

  • 11/08/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec jul 2021.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena bila je 0.8% u julu 2021. godine u poređenju sa junom 2021.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a:Hleb i žitarice (0.4%), Mleko, sir i jaja (1.5%), Voće (1.5%), Šećer, džem, med, çokolata i slatkiši (0.9%), Kafa, čaj i kako (0.9%), Mineralna voda, bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća (0.6%), Alkoholna pića (2.5%), Plin (2.5%),  Kupovina autovozila (0.6%), Goriva i maziva za opremu za lični prevoz (7.1%), Usluge prevoza (1.8%)- (povećanje cena avionskih karata), Organizovani turistički odmori  (14.2%), Ugostiteljske usluge (0.3%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.0% na HIPC.

Dok  pad cena je primećen kod podgrupe COICOP-a: Povrće (-4.4%) sa zajedničkim uticajem ove podgrupe od -0.2% na HIPC. Godišnja stopa inflacije merena u julu  2021.godine u poređenju sa julom  2020.godine bila je 3.5%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je zabeležio povećanje u proseku od 3.5% u julu 2021.godine u poređenju sa julom 2020.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (1.6%), Mleko, sir i jaja (3.4%),  Jestivo ulje i masti (28.2%), Povrće (8.9%), Mineralna voda, bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća (1.2%), Alkoholna pića (3.2%), Duvan (2.8%), Plin (9.0%), Čvrsta goriva, ogrevno drvo, pelet, itd (5.0%), Oprema za domaćinstvo (2.5%), Kućni i baštenski alati i oprema (1.5%), Roba i usluga za redovno održavanje domaćinstva (1.8%),  Kupovina autovozila (1.0%), Rezervni delovi i pribor za opremu za lični prevoz (1.8%), Goriva i maziva za opremu za lični prevoz (27.3%), Održavanje i popravka opreme za lični prevoz (5.7%), Telefonske i faks usluge (20.3%), Audio-vizuelna i fotografska oprema za obradu informacija (2.3%), Organizovani turistički odmori  (15.7%), Ugostiteljske usluge (0.8%), Lična nega (1.2%), Finansijske usluge (4.2%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 3.8% na HIPC

Dok je pad cena primećen u podgrupama COICOP-a: Voće (-8.5%), Usluge prevoza (-3.2%)-(pad cena avionskih karata), Telefonska i faks oprema (-7.0%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za mesec jul 2021.godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.