Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Jul 2018

  • 10/08/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za jul 2018.godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HICP), od meseca januara 2016.godine se objavljuje sa baznom godinom 2015 = 100.

Mesečna inflacija merena u julu 2018. godine od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena iznosila je 0.2%, dok je godišnja inflacija iznosila 1.2%.

Ukupan harmonizovani indeks potrošačkih cena je veći za 0.2% u julu 2018.godine u poređenju sa junom 2018.godine.

Ovo je uglavno objašnjeno rastom potrošačkih cena u podgrupama COICOP-a: Meso (1.1%); Mleko, sir i jaja (1.4%); Upotreba opreme za lični prevoz (0.8%)-(rast cene nafte i benzina); Usluge prevoza (7.2%)-(rast cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.5% na HIPC

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod podgrupa COICOP-a: voće (-2.5%); povrće (-5.1%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC.

Dok, ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je beležio rast za 1.2% u julu 2018.godine u poređenju sa julom 2017.godine. Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (1.4%); Meso (2.3%); Mleko, sir i jaja (4.7%);  Povrće (12.2%); Duvan (3.9%); Upotreba opreme za lični prevoz (9.8%)-(rast cene nafte i benzina); Ugostiteljske usluge (2.3%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.9% na HIPC

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod podgrupa COICOP-a: Šećer i slatkiši (-8.1%);  Odeća (-1.4%); Struja, gas i ostalo gorivo(-7.0%); Oprema za domaćinstvo (-2.5%); Oprema za mobilne telefone (-8.4%); Audio-vizuelna  i fotografska oprema za obradu informacija (-4.6%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.7%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za jul 2018.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.