Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Jul 2017

  • 11/08/2017

Agencija za Statistiku Kosova ( ASK ) je objavila " Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena " ( HIPC ) za mesec jul 2017. godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena od meseca  januara 2016.godine objavljuje se sa baznom godinom 2015 = 100. 

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  u zemlji  je beležio pad  u proseku od (-0.2%)  u julu 2017.godine u poređenju sa junom 2017. godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno padom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Mleko, sir i jaja (-1.4%); Voće (-4.1%); Povrće (-7.8%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.4%) na HIPC.

Pad je neutralizovan uglavnom  povećanjem potrošačkih cena  kod podgrupe Usluge prevoza (8.0%)-( rast cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.2% na HIPC

Stopa inflacije merena u julu 2017.godine u poređenju sa julom 2016.godine je bila 1.7%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je bio veći za 1.7% u julu 2017.godine u poređenju sa julom 2016.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno sa nekim promenama cena artikala i usluga za grupe i podgrupe COICOP-a.

Rast Potrošačkih Cena je primećen  kod podgrupe: Meso (1.0%); Voće (4.3%); Šećer i slatkiši (5.5%); Kafa, čaj i kakao (10.6%); Mineralna voda,bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća (1.1%); Duvan (5.6%); Struja, gas i ostalo gorivo (16.6%)-( povećanje cene električne energije u julu 2017.godine za 25.9%, u poređenju sa letnjim tarifama jula 2016.godine); Upotreba opreme za lični prevoz (3.2%)-(povećanje cena nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.0% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom cena u ovom periodu kod sledećih podgrupa:  Kupovina autovozila (-1.6%); Telefonska i telefaks oprema (-7.9%);  Audio-vizuelna  i fotografska oprema za obradu informacija (-6.9%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za mesec jul 2017.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene.