Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Februar 2021

  • 11/03/2021

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Februar 2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila godišnju publikaciju Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec februar 2021.godine, sa baznom godinom 2015=100.

 

Mesečna inflacija merena od Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena je bila veća za 0.7% u februaru 2021.godine, u poređenju sa januarom 2021.godine

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Voće (4.8%), Povrće (7.6%), Duvan (1.5%), Odeća (2,0%), Upotreba opreme za lični prevoz (2.0%)- “povećanje cena nafte i benzina” sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od prej 0.7% na HIPC

Godišnja stopa inflacije merena u februaru 2021.godine u poređenju sa februarom 2020.godine je bila  0.7%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je zabeležio pad u proseku od 0.7% u februaru 2021.godine u poređenju sa februarom 2020.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno padom potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a:

Hleb i žitarice (2.6%); Meso (0.4%); Mleko, sir i jaja (3,6%), Ulje i masti (8,6%), Mineralna voda, bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća (0,7%), Alkoholna pića (2,9%), Duvan (4,4%), Odeća (1,5%), Čvrsta goriva, ogrevno drvo, pelet itd. (3,0%), Oprema za domaćinstvo (3.3%), Farmaceutski proizvodi (3,9%), Usluge prevoza (-2,7%) - povećanje cena avionskih karata,  Telefonske i faks usluge (20,3%), Audio-vizuelna i fotografska oprema za obradu informacija (2.3%),  Ugostiteljske usluge (0.9%), Lična nega (1,8%), Finansijske usluge (4,2%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.9% na HIPC

Dok je pad cena primećen u podgrupama COICOP-a: Voče (-10,0%), Povrće (-4,1%),, Električna energija (-10.8%)- do smanjenja cene električne energije došlo je zbog primene Zakona o Ekonomskom Oporavku Covid -19 br. 07 / Z-016, član 15, za period januar - maj 2021.godine, Kupovina autovozila (-1,0%), Upotreba opreme za lični prevoz (-6,5%)”“pad cena nafte i benzina sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-1,2 %) na HIPC.