Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Februar 2020

  • 11/03/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za februar 2020.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena iznosila je (-0.2%) u februaru 2020.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je beležio pad u proseku za (-0.2%) u februaru 2020.godine u poređenju sa januarom 2020.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno padom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Alkoholna pića (-1.1%); Odeća (-3.0%); Struja, gas i druga goriva (-0.6%); Ogrevno drvo, upotreba opreme za lični prevoz (-1.6%); nafta i benzin, sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC.

Dok  rast cena je primećno kod podgrupe: Voće (0.9%); Povrće (2.8%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.1% na HIPC.

Godišnja stopa inflacije merena u februaru 2020.godine u poređenju sa februarom 2019. godine iznosila je 1.0%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je beležio rast  za 1.0 % u februaru 2020.godine u poređenju sa februarom 2019.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (2.3%); Meso (2.5%); Voće (7.8%);Šećer, džem, med, čokolada i slatkiši 2.6%);Razni prehrambeni proizvodi, soli, začini itd. (3.0%); Kafa, čaj i kakao (10.4%); Staklarija, kuhinjski pribor i ostala sredstva (4.1%); Robe i usluge za uobičajeno održavanje domaćinstva (2.7%); Lekarski proizvodi, aparati  i oprema (3.1%); Ambulantske usluge (6.3%); Kupovina autovozila (2.1%); Upotreba opreme za lični prevoz (1.0%); nafta i benzin, ugostiteljske usluge (2.5%); Usluge smeštaja (5.5%); Lične stvari, nakiti itd (3.0%); Osiguranja (19.3%); Osiguranja motornih vozila sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.6% na HIPC.

Dok, pad cena je primećno kod podgrupe: Povrće (-11.1%); Alkoholna pića (-2.4%); Odeća  (-3.4%); Struja, gas i druga goriva (-0.9%)-(pad  cena ogrevnog drveta) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.6%)  na HIPC.