Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Februar 2017

  • 13/03/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila " Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  (HIPC)”  za mesec februar  2017. godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HICP) od meseca  januara 2016.godine objavljuje se sa baznom godinom 2015 = 100.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena u zemlji je beležio rast od 0.2 % u februaru 2017.godine u odnosu na januar 2017.godine. 

Rast Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena primećen je kod  podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (1.2%);  Voća ( 3.4%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.2 odsto na HIPC.

Stopa inflacije merena u februaru 2017.godine u poređenju sa februarom 2016.godine je bila 1.7%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena veći je za 1.7 % u februaru 2017.godine u poređenju sa februarom  2016.godine. U ovom periodu primećene su neke promene cena artikala i usluga kod grupe i podgrupe COICOP-a.

 Rast Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena primećen je kod  podgrupe COICOP-a: Meso (0.9%); Mleko, sir i jaja (6.0%); Šećer i slatkiši (7.3 %); Kafa, čaj i kakao (5.8%); Duvan (5.1%); Odeća (1.5%); Struja, gas i ostalo gorivo (3.9%)-(rast cena ogrevnog drveta); Upotreba opreme za lični prevoz (13.1%)-(Rast cena nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.0 odsto na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom cena u ovom periodu kod sledećih podgrupa COCOP-a: Povrće ( -4,1%); Audio-vizuelna  i fotografska oprema za obradu informacija (-4.1%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.3%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena posetite:http://ask.rks-gov.net/media/2935/harmonizovani-indeks-potro%C5%A1a%C4%8Dkih-cena.pdf