Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Decembar 2020

  • 28/05/2021

Blagi porast inflacije u 2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila godišnju publikaciju Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena (HIPC) za 2020.godinu.

Godišnja publikacija Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena (HIPC) usklađena  sa međunarodnom konceptom, sprovodi se od januara 2015.godine i sadrži vremenske serije na godišnjem nivou za period 2002 - 2020, preračunato sa baznom godinom 2015 = 100.

Godišnja stopa inflacije u 2020.godini je bila 0.2%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena u zemlji u 2020.godini je zabeležio povećanje u proseku od 0.2% u poređenju sa 2019.godinom.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (2.3%); Meso (1.8%) gde svaka podgrupa je uticala sa 0.2% na HIPC; Mleko, sir i jaja (1.8%); Voće (5.0%); Kafa, čaj i kakao (5.4%); Voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća (1.7%); Medicinski proizvodi, aparati i oprema  (4.4%); Telefonske i telefaks usluge (2.2%), Ugostiteljske usluge (2.3%); Osiguranje (15.7%), gde svaka od ovih podgrupa je uticala sa  0.1% na HIPC, Šećer i slatkiši (3.4%); Duvan (1.3%); Oprema za domaćinstvo (1.0%); Ambulantne usluge (5.8%); Lična nega (1.3%); Lične stvari (3.2%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.2% na HIPC.

Dok , pad cena primećen u podgrupama COICOP-a: Upotreba opreme za lični prevoz (-12.0%)-(pad cene nafte i benzina) sa uticajem od (-0.9%) na HICP; Povrće (-5.6%) sa uticajem od (-0.2%) na HIPC; Odeća (-1.2%); Audio-vizuelna i fotografska oprema,i za obradu informacija (-1.8%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.1%) na HIPC.