Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Decembar 2019

  • 10/01/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec decembar 2019.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena bila je 0.2% u decembru 2019. godine.
 
Godišnja stopa inflacije merena u decembru 2019.godine u poređenju sa decembrom 2018. godine  je bila 1.2%.

Dok, prosečna godišnja stopa inflacije u 2019.godini je bila 2.7%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  je zabeležio rast od 0.2%  u decembru 2019.godine u poređenju sa novembrom 2019.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena kod COICOP podgrupe: Meso (0,6%); Povrće perimet (5,7%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.2% na HIPC.  

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  je veći za 1.2%  u decembru 2019.godine u poređenju sa decembrom  2018.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena u ovom periodu kod COICOP podgrupa: Hleb i žitarice (4.7%); Meso (2.8%); Voća (6.0%); Šećer, džem, med, čokolada i slatkiši (2.0%); Razni prehrambeni proizvodi, soli, začini itd. (2.5%); Kafa, čaj i kakao (10.4%); Voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća (1.4%); Duvan (2.6%); Oprema za domaćinstvo (2.0%); Staklarija, kuhinjski pribor i ostala sredstva (3.0%); Robe i usluge za uobičajeno održavanje domaćinstva (1.9%); Medicinski proizvodi, uređaji i oprema (1,4%), Kupovina autovozila (3.9%); Telefonske i faks usluge (0.7%); Ugostiteljske usluge (0.9%); Usluge smeštaja (6.0%); Lični predmeti (3.0%); Osiguranja (19.3%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.8% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a:  Povrća (-9.3%); Struja, gas i ostalo gorivo (-1,9%)-(pad cene ogrevnog drveta), Upotreba opreme za lični prevoz (-1.8%)-(pad cena nafte i benzina); Usluge prevoza (-5.9%) - (pad cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od -0.6% na HIPC.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena za 2019.godinu.

Prosečna godišnja stopa inflacije u 2019. godini iznosi 2.7%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  u zemlji u 2019.godini je zabeležio rast u proseku od 2.7%  u poređenju sa 2018.godinom.

Povećanje indeksa potrošačkih cena u 2019.godini je zabaleženo kod COICOP podgrupe: Hleb i žitarice (11.1%); Meso (3.8%); Mleko, sir i jaja (2.8%); Povrće (11.1%); Šećer, džem, med, čokolada i slatkiši (1.6%); Kafa, čaj i kakao (6.2%); Alkoholna pića (1.9%); Duvan duhani (3,2%); Održavanje i uređenje stanova (2,3%), Robe i usluge za uobičajeno održavanje domaćinstva (2,8%), Kupovina autovozila (1,4%), Upotreba opreme za lični prevoz (1,5%), Organizovani odmori (3,2%), Ugostiteljske uskluge (0,9%), Usluge smeštaja (5,7%), Osiguranja (3,3%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.9% na HIPC.

Pad harmonizovanog indeksa potrošačkih cena u 2019.godini je zabaležen kod COICOP podgrupe: Voće (-4,6%), Usluge prevoza (-3,7%)-(pad cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.2% na HIPC.

Više detalja u godišnjoj publikaciji HIPC-a za 2019.godinu, 29 maja 2020.godine.