Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Decembar 2018

  • 11/01/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za decembar 2018.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Prosečna godišnja stopa inflacije u 2018.godini iznosila 1.1%.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena iznosila je 0.8% u decembru 2019. godine u poređenju sa novembrom 2018.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (2.6%); Mleko, sir i jaja (2.9%); Voće (10.8%); Ogrevno drvo (4.7%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.9% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a: Upotreba opreme za lični prevoz (-0.9%) i pada cena nafte i benzina sa zajedničkim uticajem ove podgrupe od (-0.1%) na HIPC.

Godišnja stopa inflacije merena u decembru 2018. godine u odnosu na decembar 2017.godine je iznosila 2.9%.

Ukupni harmonizirani indeks potrošačkih cena veći je za 2.9% u decembar 2018 u odnosu na decembar 2017. godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a; Hleb i žitarice (7.8%); Meso (4.3%); Mleko, sir i jaja (4.3%),Povrće (21.1%), Alkoholna pića (2.9%),  Duvan (2.9%), Upotreba opreme za lični prevoz (10.5%)-cene nafte i benzina, Usluge prevoza (3.5%), cena avionskih karata, Ugostiteljske usluge (2.3%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 3.4% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a:Voće (-12.1%), Šećer i slatkiši (-3.2%); Mineralna voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća (-0,7%), Električna energija, gas i ostalo gorivo (-1.9%), Nameštaj i aparatura, tepisi, staze i zastirači za pod (-2.0%); Telefonska i telefaks oprema (-4.7%); Audio-vizuelna i fotografska oprema za obradu informacija (-2.5%)  sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.5%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za decembar 2018.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.