Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Decembar 2016

  • 12/01/2017

Agencija za Statistiku Kosova ( ASK ) objavila je " Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena " ( HICP ) za mesec decembar 2016. godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena od meseca  januara 2016.godine objavljuje se sa baznom godinom 2015 = 100.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  na Kosovu  je veći za 0.4%  u decembru 2016, u poređenju sa novembrom 2016. godinom.

Rast Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena je primećen kod COICOP podgrupe: Mleko, sir i jaja (2.1%); Povrće (6.2%); Duvana (2.2%); Upotreba opreme za lični prevoz (1.0%)- (rast cena afte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.5% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom cena kod podgrupe COCOP-a: Hleb i žitarice za (-0.8%) sa zajedničkim uticajem od (-0.1%) na HIPC.

Stopa inflacije merena u decembru 2016.godine u poređenju  sa decembrom 2015.godine je bila  1.3%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je veći  za  1.3%  u decembru 2016.godine u poređenju sa decembrom 2015.godine. U ovom periodu primećene su neke promene cena artikala i usluga kod grupe i podgrupe COICOP-a. Rast  cena je primećen  kod  podgrupe: Meso (1.0%); Mleko, sir i jaja (4.8%); Šećer i slatkiši (9.4%); Kafa, čaj i kakao (3.1%); Duvana (8.3%); Odeća (3.2%); Struja, gas i ostalo gorivo (1.0%); Upotreba opreme za lični prevoz (5.4 %)-(rast cena nafte i benzina); Usluge prevoza (6.3%)-(rast cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.7% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom cena u ovom periodu kod sledećih podgrupa COCOP-a: Hleb i žitarice za (-1.5%); Povrće (-4.0%); Audio-vizualnafotografska oprema i oprema za obradu informacija (-3.4%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.4%) na HIPC.

Godišnja prosečna stopa inflacije u 2016. godini je bila  0. 3%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu u 2016.godini je bio veći u proseku 0.3% u poređenju sa 2015.godinom..

Rast indeks potrošačkih cena u ovom period je primećen kod sledećih podgrupa COCOP-a: Meso (1.5%); Ulja i masti (2.5%); Šećer i slatkiši (8.8%); Bezalkoholna pića (1.8%); Alkoholna pića (7.2%); Duvana (8.8%); Odeća (2.8%); Nameštaj i aparatura, tepisi, staze i zastiraći za pod (2.0%); lekarski proizvodi i lekarska oprema (2.4%); Usluge prevoza (5.4%)- (rast cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.3% na HIPC.

Dok, pad harmonizovanog indeksa potrošačkih cena u ovom periodu je primećen kod podgrup; Hleb i žitarice za (-2.6%); Voće (-3.5%); Povrće (-6.1%); Snabdevanje vodom i razne usluge vezane za mesto stanovanja (-4.5%); Struja, gas i ostalo gorivo (-2.7%);eskalacija PDV-a za 8.0% u periodu od septembra 2015.godine  kod nekih artikala i usluga je uticala na pad inflacije za (-0.4%)  u 2016.godini; Upotreba opreme za lični prevoz (-4.7 %) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.0% na HIPC.

Detaljnije  o godišnjoj  publikaciji HICP-a za 2016.godinu  bićete obavešteni u junu 2017. godine.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za mesec decembar 2016. godine  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.