Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Avgust 2021

  • 10/09/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec avgust 2021.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena zabeležila je povećanje od 1.2% u avgustu 2021. godine u poređenju sa julom 2021.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a:  Hleb i žitarice (0.4%),Meso (1,1%),  Mleko, sir i jaja (3.7%), Povrće (9.4%), Alkoholna pića (1.0%), Čvrsta goriva, ogrevno drvo, pelet, itd (2.7%), Nameštaj i aparatura, tepisi, staze i ostali  zastiraći za pod (1.7%), Kupovina autovozila (0.3%), Goriva i maziva za opremu za lični prevoz (2.6%), Ostale usluge vezane za opremu za lični transport (9,9%), Usluge prevoza (9.0%)- (povećanje cena avionskih karata), sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.2% na HIPC.

Takođe, godišnja stopa inflacije merena u avgustu 2021. godine u poređenju sa avgustom 2020.godine zabeležila je povećanje od 4.7%.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a:Hleb i žitarice (1.9%), Meso (0,9%),  Mleko, sir i jaja (7.4%),  Jestivo ulje i masti (28.5%), Povrće (21.3%), Alkoholna pića (4.4%), Duvan (2,7%), Plin (10.4%), Čvrsta goriva, ogrevno drvo, pelet, itd (8.9%), Nameštaj i aparatura, tepisi, staze i ostali  zastiraći za pod (2.8%), Oprema za domaćinstvo (3.9%), Kućni i baštenski alati i oprema (2.2%), Kupovina autovozila (1.2%), , Rezervni delovi i pribor za opremu za lični prevoz (1.6%), Goriva i maziva za opremu za lični prevoz (26.2%), Održavanje i popravka opreme za lični prevoz (6.6%), Ostale usluge vezane za opremu za lični transport (9,9%), Usluge prevoza (4.4%)- (povećanje cena avionskih karata), Telefonske i faks usluge (20.3%), Audio-vizuelna i fotografska oprema za obradu informacija (3.1%), Organizovani turistički odmori  (15.2%), Ugostiteljske usluge (0.8%), Finansijske usluge (4.2%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 4.8% na HIPC

Dok je pad cena primećen kod podgrupe COICOP-a:Voće (-5,5%)  sa zajedničkim uticajem ove podgrupe od (-0.1%) na HIPC.