Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Avgust 2020

  • 11/09/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec avgust 2020.godine, sa baznom godinom 2015=100

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena u avgustu 2020. godine bila je 0.1%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je bio veći za 0.1% u avgustu 2020.godine u poređenju sa julom 2020.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a:

Mineralna voda, bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća. (0.5%); Robe i usluge za uobičajeno održavanje domaćinstva (1.6%); Upotreba opreme za lični prevoz (2.5%)-(rast cena nafte i benzina) , sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.2% na HIPC.

Dok  pad potrošačkih cena primećeno je kod sledećih podgrupa COICOP-a: Voća (-2.5%) i Povrća  (-1.8%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.1%) na HIPC

Godišnja stopa inflacije merena u avgustu 2020. godine u poređenju sa avgustom 2019. godine iznosila je (-0.5%).

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je beležio pad u proseku od  (-0.5%).u  avgustu 2020.godine u poređenju sa avgustom 2019.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno padom potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a: Mleko, sir i jaja (-3.2%), Povrće (-3,7%), Alkoholna pića (-1.2%), Električna energija, gas i ostala goriva (-1,1%)-( pad cena ogrevnog drva), Staklarija, kuhinjski pribor i ostala sredstva (-3,1%), Upotreba opreme za lični prevoz (-14.0%)-( pad cene nafte i benzina), Audio-vizuelna i fotografska oprema za obradu informacija (-1.4%), Organizovani odmori  (-5.6%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-1.6%) na HIPC.

Dok, povećanje cena je primećen u podgrupama COICOP-a: Hleb i žitarice (2.6%); Meso (1.0%); Voće (3.9%), Šećer, slatko, med, čokolada i slatkiši (4,1%), Kafa, čaj i kakao (2,1%), Mineralna voda, bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća (1.7%), Duvan (2.2%), Medicinski proizvodi, uređaji i oprema (4.8%), Ambulantske usluge (5.5%),Kupovina autovozila (0.8%), Ugostiteljske usluge (2.4%), Osiguranja (19.7%) –(rast cena osiguranja vozila) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.1% na HIPC.