Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Avgust 2019

  • 11/09/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec avgust 2019.godine, sa baznom godinom 2015=100.

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena iznosila je 0.5% u avgustu 2019. godine.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  je zabeležio rast za 0.5%  u avgustu 2019.godine u poređenju sa julom 2019.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena kod COICOP podgrupe: Mleko, sir i jaja (5.4%); kafa, čaj i kakao (3.7%); Robe i usluge za redovno održavanje domaćinstava (2.6%); Usluge prevoza (3.5%)-(rast cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.6% na HIPC. 

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a: Povrća (-2.6%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.1%) na HIPC. 

U poređenju sa avgustom 2018.godine, godišnja stopa inflacije merena u avgustu 2019.godine je bila 2.7%.

Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena u ovom periodu kod COICOP podgrupe: Hleb i žitarice (14.0%); Meso (4.1%); Mleko, sir i jaja (2.8%); Ulja i masti (1.4%);  Šećer, džem, med, čokolada i slatkiši (1.6%); Prehrambeni proizvodi, sol, začini itd (3.2%); kafa, čaj i kakao (9.8%); alkoholna pica (1.1%); Duvan (3.0%); Odeća (1.0%); Obuća (2.7%); Stakleno posuđe, pribor za jelo i kuhinjski pribor (2.6%); Alati i oprema za kuću i baštu (1.6%); Robe i usluge za redovno održavanje domaćinstava (3.4%); kupovina vozila (1.2%); organizirani odmori (8.7%); Lična nega (1.3%); Lične stvari (3.2%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.9% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a:  Voće (-3.7%); Usluge prevoza (-5.0%)- (pad cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.2%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena, za avgust 2019,  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.