Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), Avgust 2018

  • 11/09/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za avgust 2018.godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HICP), od meseca januara 2016.godine se objavljuje sa baznom godinom 2015 = 100.

Mesečna inflacija merena u avgustu 2018. godine od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena iznosila je 0.4%.

Ukupan harmonizovani indeks potrošačkih cena je veći za 0.4% u avgustu 2018.godine u poređenju sa julom 2018.godine.

Ovo je uglavno objašnjeno rastom potrošačkih cena u podgrupama COICOP-a: Meso (0.8%); Mleko, sir i jaja (3.0%); Struja, gas i ostalo gorivo (1.3%); Usluge prevoza (4.5%)-(rast cena avionskih karata) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.5% na HIPC

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod COICOP podgrupe  voća za (-4.0%) zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.1%) na HIPC.

Dok, ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je beležio rast za 1.5% u avgustu 2018.godine u poređenju sa avgustom 2017.godine. Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (1.0%); Meso (2.5%); Mleko, sir i jaja (3.9%);  Povrće (16.3%); Alkoholna pica (2.3%); Duvan (2.8%); Roba i usluge za redovno održavanje domaćinstava (3.1%), Upotreba opreme za lični prevoz (9.8%)-(rast cena nafte i benzina), Usluge prevoza (6.3%)-( rast cena avionskih karata), Ugostiteljske usluge (3.3%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.3% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom potrošačkih cena kod sledećih podgrupa COICOP-a:Voća (-1.4%), Šećer i slatkiši (-7.7%); mineralna voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća (-1.3%), Odeća  (-1.3), Ouća (-5.1%), Nameštaj i aparatura, tepisi, staze i zastirači za pod (-2.3%), Oprema za domaćinstvo (-2,5%),Električna energija, gas i ostalo gorivo (-6.5%),

Oprema mobilne telefonije (-9.0%), Audio-vizuelna i fotografska oprema za obradu informacija (-4.2%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.8%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za avgust 2018.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.