Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), April 2022

  • 11/05/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec april 2022.godine, sa baznom godinom 2015=100

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena bila je 1.5% u aprilu 2022. godine.

Ukupan harmonizovani indeks potrošačkih cena bio je veći u proseku za  1.5% u aprilu 2022. godine u poređenju sa martom 2022.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a:  Hleb i žitarice (1.2%),Meso (3.6%),  Mleko, sir i jaja (0.9%), Jestivo ulje  i masti (15.6%); Voće (1.5%); Povrće (5.4%), Šećer, slatko, med, čokolada i slatkiši (2.0%); Razni prehrambeni proizvodi umaci, začini soli, majonez, kečap, hrana za bebe itd. (2.2%); Kafa, čaj i kakao (0.8%); Voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća (0.6%);Alkoholna pića (5.4%); Plin (10.8%); Čvrsta goriva, ogrevno drvo, pelet, itd (2.6%); Oprema za domaćinstvo (2.0%); Stakleno posuđe, pribor za jelo i kuhinjski pribor (1,7%); Kućni i baštenski alati i oprema (1.3%); Robe i usluge za redovno održavanje domaćinstva (1,7%); Kupovina vozila (1.3%); Goriva i maziva za sredstva ličnog prevoza (2.7%); Usluge prevoza (3.9%); Ugostiteljske usluge (1.4%); sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 1.7% na HIPC.

Dok, pad cena se primećuje u COICOP podgrupama: električna energija (-7.3%) (zbog smanjenja potrošnje električne energije (troškova) u aprilu u porešenju sa martom (2022) sa uticajem (-0.2 %) na HICP .

Godišnja stopa inflacije merena u aprilu 2022. godine u poređenju sa aprilom 2021.godine bila je 11.2%.

Ukupan harmonizovani indeks potrošačkih cena bio je veći u proseku od 11.2% u mesecu aprilu 2022.godine u poređenju sa aprilom 2021.godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena u ovom periodu kod podgrupe COICOP-a:Hleb i žitarice (24.3%), Meso (13.5%),  Mleko, sir i jaja (21.7%),  Jestivo ulje i masti (51.3%), Povrće (13.8%);

Šećer, slatko, med, čokolada i slatkiši (15.9%); Razni prehrambeni proizvodi umaci, začini soli, majonez, kečap, hrana za bebe itd. (11.6%); Kafa, čaj i kakao (13.6%); Voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća (5.9%); Duvan (4.8%); Održavanje i uređenje stana (8.2%); Električna energija (17.6%) - (poskupljenje električne energije je zbog toga što je u periodu januar - maj 2021. godine po Zakonu o Ekonomskom Oporavku Covid-19 br.07/Z-016 član 15, bila je jeftinija za 0,0061 centa) dok u aprilu 2022.godine došlo je do pada potrošnje, odnosno troškova električne energjie za (-7.3%); Plin (42.2%);  Čvrsta goriva, ogrevno drvo, pelet, itd (22.0%); Nameštaj i aparatura, tepisi, staze i ostali  zastiraći za pod (4.2%); Oprema za domaćinstvo (8.4%), Kućni i baštenski alati i oprema (9.9%); Robe i usluge za redovno održavanje domaćinstva (7.4%); Kupovina autovozila (6.8%); Rezervni delovi i pribor za opremu ličnog prevoza (6,2%); Goriva i maziva za opremu za lični prevoz (38.8%); Ostale usluge vezane za opremu za lični prevoz (9.9%); Ugostiteljske usluge (9.7%); Lična nega (5.0%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 11.6% na HIPC

Dok je pad cena primećen kod podgrupe COICOP-a:Voće (-11.5%); Odeća (-1.1%); Obuća  (-2.9%),sa zajedničkim uticajem ove podgrupe od (-0.4%) na HIPC.

Nema pdf na srpski jezik