Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), April 2020

  • 12/05/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za mesec april 2020.godine

Mesečna inflacija merena od harmonizovanog indeksa potrošačkih cena u aprilu 2020. godine iznosila je (-0.3%).

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je zabeležio pad u proseku od (-0.3%) u aprilu 2020.godine u poređenju sa martom 2020.godine. Ovo je uglavnom objašnjeno padom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Povrće (-1.0%), Upotreba opreme za lični prevoz (-9.5%)  pad cena nafte i benzina sa zajedničkim uticajem ove podgrupe od (-0.7 %) na HIPC.

Dok je rast cena primećeno u podgrupama: Hleb i žitarice (0.4%); Meso (0.3%);  Mleko, sir i jaja (1.8%),Voće (6.5%), Mineralna voda, bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća (0.7%), Alkoholna pića (1.0%), Medicinski proizvodi, uređaji i oprema (1.4%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.4 % na HIPC

Dok, promene cena proizvoda i usluga u nekim podgrupama nisu imale uticaja na HICP.

Godišnja stopa inflacije merena u aprilu 2020.godine u poređenju sa aprilom 2019.godine je bila 0.3%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je zabeležio rast u proseku za 0.3% u aprilu 2020.godine u poređenju sa aprilom 2019.godine. Ovo je uglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena tokom ovog perioda kod podgrupe COICOP-a:

Hleb i žitarice (2.1%); Meso (2.7%); Mleko, sir i jaja (6,0%), Ulje i masti (2,1%), Voće (15.9%),Šećer, slatko, med, čokolada i slatkiši (4.2%), Razni prehrambeni proizvodi, soli, začini itd. (3.2%), Kafa, čaj i kakao (8.6%), Mineralna voda, bezalkoholna pića,sokovi od voća i povorća (2.3%), Alkoholna pića alkoolike (1.5%), Posuđe, staklarija, kuhinjski pribor i ostala sredstva (1.7%); Robe i usluge za redovno održavanje domaćinstava (2.0%), Medicinski proizvodi, uređaji i oprema (5.0%),Ambulantske usluge (7.3%),Kupovina autovozila (1.6%), Ugostiteljske usluge (2,6%), Osiguranje (19.2%) rast cena osiguranja vozila, sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.0% na HIPC.

Dok , pad cena primećen je u podgrupama: Povrće (- 15.6%); Upotreba opreme za lični prevoz (-16.0%) pad cene nafte i benzina sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-1.7 %) na HIPC.

Promene cena proizvoda i usluga u nekim podgrupama nisu imale uticaja na HICP.