Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), April 2017

  • 11/05/2017

Agencija za Statistiku Kosova ( ASK ) objavila je " Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena " ( HICP ) za mesec april 2017. godine.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena od meseca  januara 2016.godine objavljuje se sa baznom godinom 2015 = 100.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena  na Kosovu  je beležio pad u proseku od (-0.3%)  u aprilu 2017.godine u poređenju sa martom 2017. godine.

Ovo je uglavnom objašnjeno padom potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Mleko, sir i jaja (-1.8%); Struja, gas i ostalo gorivo (-7.4%)-"Primena novih maloprodajnih tarifa električne energije za domaćinstva od 1. aprila 2017.godine  odobrena od strane Regulatorne Kancelarije za Energiju  Republike Kosova  31 marta 2017.godine je uzrok pada cena električne energije u aprilu 2017 u poređenju sa zimskim tarifama marta meseca  201.godine u proseku za -11.3%, odnosno rasta cena električne energije za 24,0% u poređenju sa letnim tarifama aprila 2016.godine ", sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.4%) na HIPC.

Pad je neutralizovan uglavnom  rastom potrošačkih cena kod podgrupe voća za (8.4%) sa zajedničkim uticajem od 0.1 % na HIPC.

Stopa inflacije merena u aprilu 2017.godine u poređenju  sa aprilom 2016.godine je bila  2.2%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena je veći  za  2.2%  u aprilu 2017.godine u poređenju sa aprilom 2016.godine. Ovo je uglavnom objašnjeno sa promenama cena artikala i usluga kod grupe i podgrupe COICOP-a. Rast  cena potrošnje je primećen  kod  podgrupe: Meso (1.2%); Mleko, sir i jaja (3.3%); Voće (7.9%); Šećer i slatkiši (8.1%); Kafa, čaj i kakao (6.9%);Mineralna voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća (1,2%); Duvan (5.4%); Struja, gas i ostalo gorivo (15.6%)-( rasta cena električne energije za 24,0% u poređenju sa letnim tarifama meseca aprila 2016.godine); Upotreba opreme za lični prevoz (9.5%)-(Rast cena nafte i benzina) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 2.4% na HIPC.

Rast je neutralizovan uglavnom  padom cena u ovom periodu kod sledećih podgrupa: Kupovina autovozila (-1.2%); Audio-vizuelna  i fotografska oprema za obradu informacija (-5.5%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od (-0.2%) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene.