Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), 2019

  • 29/05/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila godišnju publikaciju Harmonizovanog Indeksa Potrošačkih Cena (HIPC)” za 2019.godinu

Godišnja publikacija Harmoniziranog Indeksa Potrošačkih Cena (HIPC) usklađena  sa međunarodnom konceptom, sprovodi se od januara 2015.godine i sadrži vremenske serije na godišnjem nivou za period 2002. - 2019., preračunato sa baznom godinom 2015 = 100.

Godišnja stopa inflacije u 2019.godini je bila 2.7%.

Ukupan Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena u zemlji u 2019.godini je zabeležio povećanje u proseku od 2.7% u poređenju sa 2018.godinom.

Ovo je uglavnom objašnjeno povećanjem potrošačkih cena kod podgrupe COICOP-a: Hleb i žitarice (11.1%) sa uticajem od 1.1%; Meso (3.8%); Povrće (11,1%) gde svaka podgrupa utiče sa 0.4%; Mleko, sir i jaja (2.8%) sa uticajem od 0.2%; Kafa, čaj i kakao (6.2%); Alkoholna pića (1.9%); Duvan (3.2%); Robe i usluge za redovno održavanje domaćinstava (2.8%); Kupovina autovozila (1.4%); Upotreba opreme za lični prevoz (1.5%) gde svaka podgrupa utiče sa 0.1%; Šećer i slatkiši (1.6%); Održavanje i sređivanje sredine (2.3%);Staklarija, kuhinjski pribor i ostala sredstva (1.4%); Organizovani odmori (3.2%); Ugostiteljske usluge (0.9%); Usluge stanovanja (5.7%); Lični predmeti (3.4%);Osiguranje (3.3%) sa zajedničkim uticajem ovih podgrupa od 0.2% na HIPC.

Dok , pad cena primećen u podgrupama COICOP-a: Voće (- 4,6%); Usluge prevoza (-3.7%)-(pad cena avionskih karata) gde svaka podgrupa utiče sa -0.1% na HIPC.