Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), 2017

  • 01/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za 2017.godinu.

Godišnji Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), usaglašen prema međunarodnom konceptu, primenjen je od januara 2015. godine i sadrži vremenske serije na godišnjem nivou za period 2002 - 2017, preračunat sa baznom godinom 2015/100.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC) na nivou zemlje u 2017. godini  bio je veći u proseku za 1.5 posto u odnosu na 2016. godinu.

To je oglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod: Upotrebe opreme za lični prevoz (5.8%) sa uticajem od 0.4%; Struja, gas i ostalo gorivo (6.0%) sa uticajem od 0.3%; duvan (5.7%) sa uticajem od 0.2%; Hleb i žitarice (0.7%); Meso (1.0%); Mleko, sir i jaja (2.1%); Voće (7.3%); Šećer i slatkiši (4.6%); Kafa, čaj i kakao (8.1%); Mineralna voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća (1.1%); Obuća (3.7%) gde je svaka podgrupa uticala sa 0.1% na HIPC.

Dok, pad cena može se primetiti kod: Kupovine autovozila -1.4%);Audio-vizuelna i fotografska oprema za obradu informacija (-5.8%) gde je svaka podgrupa uticala sa (-0.1 %) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za  2017.godinu i prethodne godine (od 2012) posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene.