Eurostat odobrava klasifikaciju statističkih regiona na Kosovu (NUTS)

  • 25/07/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) zvanično je dobila odobrenje Eurostata za klasifikaciju statističkih regiona (NUTS)

U pismu generalne direktorke Eurostata, gđe. Mariana Kotzeva, upućenom Zameniku Izvršnog Direktora Agencije za Statistiku Kosova (ASK), g. Ilir T. Berisha, objavljeno je Odobrenje za Klasifikaciju Statističkih Regiona na Kosovu.

Klasifikacija statističkih regiona je od velikog značaja za Kosovo i Statistički Sistem Kosova, kako je definisano u Sporazumu o Stabilizaciji i Pridruživanju (SSP) između Evropske Unije i Evropske Zajednice za Atomsku Energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane.

SSP (član 75) predviđa prenos (slanje) podataka o BDP po glavi stanovnika sa Kosova u Eurostat na nivou NUTS II. Agencija za Statistiku Kosova (ASK) već dostavlja Eurostatu podatke o BDP-u i druge statističke pokazatelje na nacionalnom nivou.

Štaviše, u okviru procesa članstva u Evropskoj Uniji (EU), Vlada Kosova je posvećena pružanju zvaničnih statističkih podataka u najnižim teritorijalnim jedinicama, uporedivih sa regionalnim podacima zemalja članica EU, EFTA i drugih zemalja kandidata.

Prema pismu koje je poslala gđa. Kotzeva, Klasifikacija Statističkih Regiona može i treba da se koristi za pružanje regionalnih statističkih informacija sa Kosova. Ova klasifikacija statističkih regiona će biti zvanično uključena kao NUTS klasifikacija za Kosovo za moguće članstvo u Evropskoj Uniji (EU).

Klasifikacija Statističkih Regiona (NUTS) stupa na snagu odmah.

 

[1] NUTS – Nomenclature of Territorial Units of Statistics (Nomenklatura Teritorijalnih Jedinica za Statistiku)