Energetski Bilans na Kosovu, Oktobar 2022

  • 23/12/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje, na mesečnom nivou, podatke o proizvodnji i potrošnji uglja, proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije kao i uvozu i izvozu drugih izvora energije

Ova statistička publikacija predstavlja statističke podatke za mesec oktobar 2022. godine.

U oktobu2022.godine bruto proizvodnja električne energije u Termoelektranama iznosila je 466.71 GWh; Bruto Proizvodnja električne energije u Hidroelektranama je iznosila 9.72 GWh; a Bruto Proizvodnja električne energije iz vetroelektrana i solarnih elektrana iznosila je 25.26 GWh.

Tokom meseca oktobra 2022.godine, dostupna bruto električna energija iznosila je 529.93 GWh, dok je potrošnja električne energije bila 377,08 GWh ili (-7.93%) manja u poređenju sa istim mesecom prethodne godine. Udeo alternativne električne energije u ukupnoj potrošnji iznosio je 9.28%.      

Dok, uvoz električne energije u oktobru  2022. godine iznosio je 246.54 GWh, dok je izvoz električne energije u istom periodu iznosio 218.3 GWh ((ovde je uključen i prenos).      

Proizvodnja uglja iznosila je oko 7.55 hiljada tona, ili 6.07% više nego u istom mesecu prethodne godine.

Nema pdf na srpski jezik