Energetski Bilans na Kosovu, Maj 2022

  • 22/07/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje podatke o proizvodnji i potrošnji uglja, proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije i uvozu i izvozu drugih energenata.

Ova statistička publikacija predstavlja statističke podatke za mesec maj 2022. godine.

U maju 2022.godine bruto proizvodnja električne energije u Termoelektranama iznosila je 525.96 GWh; Bruto Proizvodnja električne energije  u hidroelektranama je iznosila 16.88 GWh; a Bruto Proizvodnja električne energije iz vetroelektrana i solarnih elektrana iznosila je 18.81 GWh.

Tokom meseca maja 2022,godine dostupna bruto električna energija iznosila je 461.56 GWh, dok je potrošnja električne energije bila 455.2 GWh ili (-93.34%) manja u poređenju sa istim mesecom prethodne godine. Udeo alternativne električne energije u ukupnoj potrošnji iznosio je 117.71%. 

Dok, uvoz električne energije u maju 2022. godine iznosio je 195.66 GWh, dok je izvoz električne energije u istom periodu iznosio 295.75 GWh.   

Proizvodnja uglja iznosila je 6.94 hiljade tona, ili oko 18.60% manje nego u istom mesecu prethodne godine.

Nema pdf na srpski jezik