Energetski Bilans na Kosovu, K4 2021

  • 14/02/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans” za K4 2021

U ovoj publikaciju su prikazani podaci o proizvodnji uglja, podaci o proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije kao i o uvozu i izvozu ostalih energenata

Tokom četvrtog kvartala 2021.godine (K4 2021), ukupna vrednost proizvodnje uglja je bila oko 2.36 miliona tona.

Dok, je bruto  količina proizvedene električne energije u termoelektranama je bila 1 833.05 GWh, a alternativne energije je oko 70.5 GWh.

Što se tiče vrednosti uvezene energije, odnosno izvozene, tokom K4 2021 na Kosovu je uvezeno 900.7 GWh električne energije, dok tokom istog perioda iz Kosova je izvezeno 548.2 GWh električne energije.

U K4 2021.godine, količina električne energije za potrošnju je bila  1 421.7 GWh električne energije.

U poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K4 2020) količina  potrošene električne energije je povećana za 4.51%.