Energetski Bilans na Kosovu, K4 2019

  • 13/02/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans” za K4 2019.godine.

U ovoj publikaciju su prikazani podaci o proizvodnji uglja, podaci o proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije kao i o uvozu i izvozu ostalih energenata.

Tokom četvrtog kvartala 2019.godine (K4 2019), ukupna količina izvađenog uglja je bila oko 2.215.9 hiljada tona. Dok, iznos bruto energjie koja je proizvedena u termoelektranama je bila 1.720.5 GWh, dok u hidroelektrnama je proizvedeno oko 68.1 GWh.

Što se tiče vrednosti uvezene energije, odnosno izvozene, u četvrtom kvartalu 2019. godine, na Kosovu je uvezeno 710.3 GWh električne energije, dok tokom istog perioda (K4 2019) iz Kosova je izvezeno 693.8 GWh električne energije.

U četvrtom kvartalu 2019. godine, iznos potrošene električne energjie na Kosovu je bio 1.200.6 GWh električne energije. U odnosu na isti kvartal prethodne godine (K4 2018) iznos  potrošene električne energije je porastao  za 3.6%.

Za više informacija o Energetskom Bilansu  na Kosovu za K4 2019, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/energija.