Energetski Bilans na Kosovu, K4 2018

  • 14/02/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans” za K4 2018.godine.

U ovoj publikaciju su prikazani podaci o proizvodnji uglja, podaci o proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije kao i o uvozu i izvozu ostalih energenata.

Tokom četvrtog kvartala 2018.godine (K4 2018), ukupna količina izvađenog uglja je bila oko 1.93 hiljada tona. Dok, iznos bruto energjie koja je proizvedena u termoelektranama je bila 1 1 362.1 GWh, dok u hidroelektrnama je proizvedeno oko 54.1 GWh.

Što se tiče vrednosti uvezene energije, odnosno izvozene, u četvrtom kvartalu 2018. godine, na Kosovu je uvezeno 347.6 GWh električne energije, dok tokom istog perioda (K4 2018) iz Kosova je izvezeno 88.6 GWh električne energije.

U četvrtom kvartalu 2018. godine, iznos potrošene električne energjie na Kosovu je bio 1 159.2 GWh električne energije.

U odnosu na isti kvartal prethodne godine (K4 2017) iznos  potrošene električne energije je porastao  za 6.0%.

Za više informacija o Energetskom Bilansu  na Kosovu za K4 2018, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/energija.