Energetski Bilans na Kosovu, K3 2021

  • 12/11/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans” za treći kvartal (K3) 2021.godine.

U ovoj publikaciju su prikazani podaci o proizvodnji uglja, podaci o proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije kao i o uvozu i izvozu ostalih energenata

Tokom trećeg kvartala 2021.godine (K3 2021), ukupna količina izvađenog uglja je bila oko

1.88 miliona tona.

Dok, iznos bruto energjie koja je proizvedena u termoelektranama je bila 1 358.2 GWh, dok u hidroelektrnama je proizvedeno oko 41.1 GWh

Što se tiče vrednosti uvezene energije, odnosno izvozene, tokom ovog kvartala, na Kosovu je uvezeno 919.9 GWh električne energije, dok tokom istog perioda iz Kosova je izvezeno 841.7 GWh električne energije.

Dok, količina električne energije za potrošnju u K3 2021.godine je bila  1 125.9 GWh električne energije.

U poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K3 2020) iznos  potrošene električne energije je povećana za 23.11%.

Za više informacija o Energetskom Bilansu  na Kosovu, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/energija.