Energetski Bilans na Kosovu, K3 2020

  • 13/11/2020

Količina potrošene električne energije pada

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans” za K3 2020.godine.

U ovoj publikaciju su prikazani podaci o proizvodnji uglja, podaci o proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije kao i o uvozu i izvozu ostalih energenata.

Tokom trećeg kvartala 2020.godine (K3 2020), ukupna količina izvađenog uglja je bila oko

1 896.8 miliona tona. Dok, iznos bruto energjie koja je proizvedena u termoelektranama je bila 1 537.6 GWh, dok u hidroelektrnama je proizvedeno oko 43.2 GWh.

 

Što se tiče vrednosti uvezene energije, odnosno izvozene, u trećem kvartalu 2020. godine, na Kosovu je uvezeno 387.6 GWh električne energije, dok tokom istog perioda iz Kosova je izvezeno 711.3 GWh električne energije.

Dok, količina električne energije za potrošnju u ovom kvartalu je bila  914.5 GWh električne energije.

U odnosu na isti kvartal prethodne godine (K3 2019) iznos  potrošene električne energije je smanjena za 11.6%.