Energetski Bilans na Kosovu, K3 2017

  • 17/11/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans” za K3 2017.godine.  U ovoj publikaciju su prikazani podaci o proizvodnji uglja, podaci o proizvodnji i potrošnji energije kao i o uvozu i izvozu ostalih energenata.   Tokom trećeg kvartala 2017.godine (K3 2017), ukupna količina izvađenog uglja je bila oko 1.80 hiljada tona. Ukupan iznos (bruto) energjie na raspolaganju za upotrebu (potrošju), koja je proizvedena u termoelektranama je bio 1 316.8 GWh, dok u hidroelektrnama je proizvedeno 23.0 GWh.

Što se tiče vrednosti uvezene energije, odnosno izvozene, u trećem kvartalu 2017. godine, na Kosovu je uvezeno 66.7 GWh električne energije, dok tokom istog perioda, K3 2017,  iz Kosova je izvezeno 194.4 GWh električne energije.

U trećem kvartalu 2017. godine, iznos potrošene električne energjie na Kosovu je 958.8 GWh električne energije. U odnosu na isti kvartal prethodne godine (K3 2016) iznos  potrošene električne energije je povećan za 14 3%.

Za više informacija o Energetskom Bilansu  na Kosovu za K3 2017, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/energija.