Energetski Bilans na Kosovu, K2 2021

  • 12/08/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans” za K2 2021.godine.

U ovoj publikaciju su prikazani podaci o proizvodnji uglja, podaci o proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije kao i o uvozu i izvozu ostalih energenata

Tokom drugog kvartala 2021.godine (K2 2021), ukupna količina izvađenog uglja je bila oko

2.28 miliona tona. Dok, iznos bruto energjie koja je proizvedena u termoelektranama je bila 1 738.9 GWh, dok u hidroelektrnama je proizvedeno oko 108.2 GWh

Što se tiče vrednosti uvezene energije, odnosno izvozene, u drugomkvartalu 2021. godine, na Kosovu je uvezeno 597.1 GWh električne energije, dok tokom istog perioda iz Kosova je izvezeno 836.7 GWh električne energije.

Dok, količina električne energije za potrošnju u K2 2021.godine je bila  1 330.8 GWh električne energije.

U poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K2 2020) iznos  potrošene električne energije je povećana za 27.49%.

Za više informacija o Energetskom Bilansu  na Kosovu, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/energija