Energetski Bilans na Kosovu, K2 2020

  • 14/08/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans” za K2 2020.godine

U ovoj publikaciju su prikazani podaci o proizvodnji uglja, podaci o proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije kao i o uvozu i izvozu ostalih energenata.

Tokom drugog kvartala 2020.godine (K2 2020), ukupna količina izvađenog uglja je bila oko 1.96 hiljada tona. Dok, iznos bruto energjie koja je proizvedena u termoelektranama je bila 1 512.0 GWh, dok u hidroelektrnama je proizvedeno oko 100.2 GWh.

Što se tiče vrednosti uvezene energije, odnosno izvozene, u drugom kvartalu 2020. godine, na Kosovu je uvezeno 509.4 GWh električne energije, dok tokom istog perioda iz Kosova je izvezeno 643.1 GWh električne energije.

Dok, količina električne energije za potrošnju u ovom kvartalu je bila  1043.8 GWh električne energije.

U odnosu na isti kvartal prethodne godine (K2 2019) iznos  potrošene električne energije je porastao  za 0.4%.

Nema pdf na srpski jezik