Energetski Bilans na Kosovu, K2 2018

  • 15/08/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans” za K2 2018.godine.

U ovoj publikaciju su prikazani podaci o proizvodnji uglja, podaci o proizvodnji i potrošnji energije kao i o uvozu i izvozu ostalih energenata.

Tokom drugog kvartala 2018.godine (K2 2018), ukupna količina izvađenog uglja je bila oko 1.64 hiljada tona. Ukupan iznos (bruto) energjie na raspolaganju za upotrebu (potrošju), koja je proizvedena u termoelektranama je bio 1 402.5 GWh, dok u hidroelektrnama je proizvedeno 118.1 GWh.

Što se tiče vrednosti uvezene energije, odnosno izvozene, u drugom  kvartalu 2018. godine, na Kosovu je uvezeno 23.0 GWh električne energije, dok tokom istog perioda  iz Kosova je izvezeno 344.2 GWh električne energije.

U drugom kvartalu 2018. godine, iznos potrošene električne energjie na Kosovu je 1 136.7 GWh električne energije. U odnosu na isti kvartal prethodne godine (K2 2017) iznos  potrošene električne energije je smanjen za 6.7%.

Za više informacija o Energetskom Bilansu  na Kosovu, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/energija.