Energetski Bilans na Kosovu, K2 2017

  • 18/08/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans” za K2 2017.godine.  U ovoj publikaciju su prikazani podaci o proizvodnji uglja, podaci o proizvodnji i potrošnji energije kao i o uvozu i izvozu ostalih energenata.

Tokom drugog kvartala 2017.godine (K2 2017), ukupna količina izvađenog uglja je bila oko 1.95 hiljada tona. Ukupan iznos (bruto) energjie na raspolaganju za upotrebu (potrošju), koja je proizvedena u termoelektranama je bio 1 599.1 GWh, dok u hidroelektrnama je proizvedeno 75.4 GWh.

Što se tiče vrednosti uvezene energije, odnosno izvozene, u drugom kvartalu 2017. godine, na Kosovu je uvezeno 78.5 GWh električne energije, dok tokom istog perioda, K2 2017,  iz Kosova je izvezeno 459.7 GWh električne energije.

U drugom kvartalu 2017. godine, iznos potrošene električne energjie na Kosovu je 938.9 GWh električne energije. U odnosu na isti kvartal prethodne godine (K2 2016) iznos  potrošene električne energije je povećan za 13 %.

Za više informacija o Energetskom Bilansu  na Kosovu za K2 2017, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/energija.

 

Nema pdf na srpski jezik