Energetski Bilans na Kosovu, K1 2020

  • 14/05/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans” za K1 2020.godine

U ovoj publikaciju su prikazani podaci o proizvodnji uglja, podaci o proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije kao i o uvozu i izvozu ostalih energenata.

Tokom prvog kvartala 2020.godine (K1 2020), ukupna količina izvađenog uglja je bila oko 2.3 hiljada tona. Dok, iznos bruto energjie koja je proizvedena u termoelektranama je bila 1 817.1 GWh, dok u hidroelektrnama je proizvedeno oko 68.1 GWh.

Što se tiče vrednosti uvezene energije, odnosno izvozene, u prvom kvartalu 2020. godine, na Kosovu je uvezeno 931.4 GWh električne energije, dok tokom istog perioda iz Kosova je izvezeno 763.3 GWh električne energije.

U prvom  kvartalu 2020. godine, iznos potrošene električne energjie na Kosovu je bio 1 330.7 GWh električne energije.

U odnosu na isti kvartal prethodne godine (K1 2019) iznos  potrošene električne energije je porastao  za 6.4%.