Energetski Bilans na Kosovu, Jul 2022

  • 22/09/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje podatke o proizvodnji i potrošnji uglja, proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije i uvozu i izvozu drugih energenata za mesec jul 2022.godine

U julu 2022.godine bruto proizvodnja električne energije u Termoelektranama iznosila je 468.63 GWh; Bruto Proizvodnja električne energije iz vetroelektrana i solarnih elektrana iznosila je 22.98 GWh i Bruto Proizvodnja električne energije u Hidroelektranama je iznosila 5.71 GWh; a

Tokom jula 2022.godine dostupna bruto električna energija iznosila je 476.06 GWh, dok je potrošnja električne energije bila 365.85 GWh ili 5.61% manja u poređenju sa istim mesecom prethodne godine. Udeo alternativne električne energije u ukupnoj potrošnji iznosio je 7.84%    

Dok, uvoz električne energije u julu 2022. godine iznosio je 343.72 GWh, dok je izvoz električne energije u istom periodu iznosio 364.98 GWh.   

Proizvodnja uglja iznosila je oko 6.38 hiljade tona, ili 15.95% manje nego u istom mesecu prethodne godine.

Nema pdf na srpski jezik