Energetski Bilans na Kosovu, Januar 2023

  • 24/03/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje podatke o proizvodnji i potrošnji uglja, proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije kao i uvozu i izvozu drugih izvora energjie za mesec januar 2023. godine.

Tokom meseca januara 2023.godine, dostupna bruto električna energija iznosila je 839.43 GWh, dok je potrošnja električne energije bila 561.77 GWh ili 0.24% više u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (januar 2022.godine). Udeo alternativne električne energije u ukupnoj potrošnji iznosio je 18.95%.   

Dok, uvoz električne energije u januaru  2023. godine iznosio je 348.09 GWh, dok je izvoz električne energije u istom periodu iznosio 171.66 GWh (ovde je uključen i prenos).      

Proizvodnja uglja iznosila je oko 7.95 hiljada tona, ili 1.64% više nego u istom mesecu prethodne godine (januar 2022).