Energetski Bilans na Kosovu, Decembar 2022

  • 22/02/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje, na mesečnom nivou, podatke o proizvodnji i potrošnji uglja, proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije kao i uvozu i izvozu drugih izvora energije

Ova statistička publikacija predstavlja statističke podatke za mesec decembar 2022. godine.

Tokom meseca decembra 2022.godine, dostupna bruto električna energija iznosila je 802.66 GWh, dok je potrošnja električne energije bila 539.66 GWh ili 4.92% manja u poređenju sa istim mesecom prethodne godine (decembar 2021.godine). Udeo alternativne električne energije u ukupnoj potrošnji iznosio je 16.01%.          

Dok, uvoz električne energije u decembru  2022. godine iznosio je 354.67 GWh, dok je izvoz električne energije u istom periodu iznosio 223.97 GWh (ovde je uključen i prenos).      

Proizvodnja uglja iznosila je oko 7.31 hiljada tona, ili 11.11% manje nego u istom mesecu prethodne godine.

Nema pdf na srpski jezik