Energetski Bilans na Kosovu, Avgust 2022

  • 24/10/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje, na mesečnom nivou, podatke o proizvodnji i potrošnji uglja, proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije kao i uvozu i izvozu drugih izvora energije

Ova statistička publikacija predstavlja statističke podatke za mesec avgust 2022. godine.

U avgustu 2022.godine bruto proizvodnja električne energije u Termoelektranama iznosila je 447.18 GWh; Bruto Proizvodnja električne energije u Hidroelektranama je iznosila 4.37 GWh; a Bruto Proizvodnja električne energije iz vetroelektrana i solarnih elektrana iznosila je 20.49 GWh.

Tokom meseca avgusta 2022.godine, dostupna bruto električna energija iznosila je 460.24 GWh, dok je potrošnja električne energije bila 363,42 GWh ili i9.66% manja u poređenju sa istim mesecom prethodne godine. Udeo alternativne električne energije u ukupnoj potrošnji iznosio je 6.84%                                 

Dok, uvoz električne energije u avgustu 2022. godine iznosio je 355.24 GWh, dok je izvoz električne energije u istom periodu iznosio 367.03 GWh.                               

Proizvodnja uglja iznosila je 5.73 hiljade tona, ili oko 2.49% manje nego u istom mesecu prethodne godine. 

Nema pdf na srpski jezik