Energetski Bilans na Kosovu, 2021

  • 24/06/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila publikaciju “Godišnji Energetski Bilans za 2021.godinu.

U ovoj publikaciju su prikazani fizički tokovi energija svih vrsta i izvora koji su korišćeni na Kosovu tokom 2021.godine.

Tako da prema prikazanim podacima, primećuje se da ukupan iznos (bruto) energjie na raspolaganju za upotrebu (potrošju) u 2021.godini je bio 2873.69 kteo.

 

Količina raspoloživog uglja je povećana u poređenju sa 2020. godinom za oko 0.68%, povećanje od 9.57% je zabeleženo  kod raspoloživih količina  naftnih proizvoda  u poređenju sa 2020. godinom.

Lignit je takođe dominantan proizvod uz učešže od 99.5% u ukupnom uglju kao primarni izvor na raspolaganju, zatim sledi Bituminozni ugalj i ostali 0.5%.

Uvoz naftnih proizvoda za 2021. godinu iznosio je 815.10 ktoe.

 

Nafta čini oko 69% ukupne količine raspoloživih naftnih proizvoda, zatim naftni Koks sa 10%, benzin sa 8%, TNG 4%, itd

Nema pdf na srpski jezik