Energetski Bilans na Kosovu, 2017

  • 29/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Energetski Bilans na Kosovu za 2017.godinu.

U ovoj publikaciju su prikazani fizički tokovi energija svih vrsta i izvora koji su korišćeni na Kosovu u 2017. godini.

Tako da prema prikazanim podacima, primećuje se da ukupan iznos (bruto) energjie na raspolaganju za upotrebu (potrošju) u 2017.godini je bio 2533.89 kteo.

Količina raspoloživog uglja je smanjena u odnosu na 2016. godinu za 14.05%, dok je raspoloživa količina  naftnih proizvoda je povećana u odnosu na 2016. godinu za 10.49%.

Lignit je takođe dominantan proizvod sa 99.91% učešća u ukupnom uglju kao primarni izvor na raspolaganju, sledi bitumenski ugalj sa 0.08%. Kosovo poseduje samo rezerve lignita, ali ne i druge vrste uglja. Potrebe za drugim vrstama uglja su ispunjeni uvozom.

Uvoz naftnih proizvoda za 2017. godinu iznosio je 728.70 ktoe, što u odnosu na 2016. godinu povećan je za oko 10.34%.

Nafta čini 64% ukupne količine raspoloživih naftnih proizvoda, zatim naftni koks sa 13%, benzin za 9%, TNG 5% i tako dalje.

Za više informacija o Energetskom Bilansu  na Kosovu za 2017.godinu, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/energija

Nema pdf na srpski jezik