Energetski Bilans na Kosovu, 2016

  • 05/07/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans” za 2016.godinu.

U ovoj publikaciju su prikazani fizički tokovi energija svih vrsta i izvora koji su korišćeni na Kosovu u 2016. godini

Ukupan iznos (bruto) energjie na raspolaganju za upotrebu (potrošju) u 2016.godini je bio 2688.62 kteo (kiloton naftnog ekvivalenta), što u odnosu na 2015.godinu predstavlja povećanje od 7.07%.

Raspoloživa količina uglja izvađenog u 2016. godini je bila 1.684,57 ktoe. U odnosu na 2015.godinu  došlo je do povećanja za 8. 39%.

Raspoloživa količina naftnih derivata u 2016. godini bila je 660.37 ktoe. U odnosu na 2015.godinu došlo je do pada od 1.34%.

Uvoz naftnih derivata u 2016. godini je bio  660.39 ktoe. U odnosu na 2015.godinu  došlo je do pada za oko 1.34%.

Nafta zauzima 65% od ukupne količine dostupnih naftnih derivata, zatim sledi benzin sa 11%, 8% naftni koks, ukapljeni naftni plin (LPG) 6%, itd.

Za više informacija o “ Godišnjem Energetskom Bilansu  za 2016.godinu”, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/energija.