Energetski Bilans, K4 2017

  • 14/02/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans” za K4 2017.godine.

U ovoj publikaciju su prikazani podaci o proizvodnji uglja, podaci o proizvodnji i potrošnji energije kao i o uvozu i izvozu ostalih energenata.

Tokom četvrtog kvartala 2017.godine (K4 2017), ukupna količina izvađenog uglja je bila oko 1.71 hiljada tona. Ukupan iznos (bruto) energjie na raspolaganju za upotrebu (potrošju), koja je proizvedena u termoelektranama je bio 1 131.6 GWh, dok u hidroelektrnama je proizvedeno 30.9 GWh.

Što se tiče vrednosti uvezene energije, odnosno izvozene, u četvrtom kvartalu 2017. godine, na Kosovu je uvezeno 380.9 GWh električne energije, dok tokom istog perioda, K4 2017,  iz Kosova je izvezeno 90.0 GWh električne energije.

U četvrtom  kvartalu 2017. godine, iznos potrošene električne energjie na Kosovu je 1 094.0 GWh električne energije.

U odnosu na isti kvartal prethodne godine (K4 2016) iznos  potrošene električne energije je povećan za 18.5%.

Za više informacija o Energetskom Bilansu  na Kosovu za K4 2017, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/energija.