Energetski Bilans, K1 2018

  • 17/05/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans” za K1 2018.godine.

U ovoj publikaciju su prikazani podaci o proizvodnji uglja, podaci o proizvodnji i potrošnji energije kao i o uvozu i izvozu ostalih energenata.

Tokom prvog kvartala 2018.godine (K1 2018), ukupna količina izvađenog uglja je bila oko 1.98 hiljada tona. Ukupan iznos (bruto) energjie na raspolaganju za upotrebu (potrošju), koja je proizvedena u termoelektranama je bio 1 657.5 GWh, dok u hidroelektrnama je proizvedeno 70.0 GWh.

Što se tiče vrednosti uvezene energije, odnosno izvozene, u prvom  kvartalu 2018. godine, na Kosovu je uvezeno 119.2 GWh električne energije, dok tokom istog perioda, tj ( K1 2018),  iz Kosova je izvezeno 106.4 GWh električne energije.

U prvom  kvartalu 2018. godine, iznos potrošene električne energjie na Kosovu je 1136.7 GWh električne energije.

U odnosu na isti kvartal prethodne godine (K1 2017) iznos  potrošene električne energije je povećan za 2.8%.

Za više informacija o Energetskom Bilansu  na Kosovu za  prvi kvartal (K1) 2018, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/energija.