Energetski Bilans, K1 2017

  • 19/05/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Energetski Bilans” za K1 2017. U ovoj publikaciju su prikazani  podaci o proizvodnji uglja, proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije i uvozu i izvozu drugih energenata.

Tokom prvog kvartala 2017. godine (K1 2017), ukupna vrednost proizvedenog uglja je oko 2.10 hiljada tona. Dok iznos  bruto  proizvodnje električne energije u termoelektranama je 1,678,4  GWh, a u hidroelektranama je 50.9 GWh.

Što se tiče vrednosti uvezene energije, odnosno izvozene, u prvom kvartalu 2017. Godine (K1 2017) na Kosovu je uvezeno 215.8 GWh električne energije, dok tokom istog perioda (K1 2017)  iz Kosova je izvezeno 141.5 GWh električne energije.

U prvom kvartalu 2017. Godine (K1 2017), iznos potrošene električne energjie na Kosovu je 1,096.9 GWh električne energije. U odnosu na isti kvartal prošle godine (K1 2016) iznos  potrošene električne energije je povećan  za 6.6%.  

Za više informacija o Energetskom Bilansu  na Kosovu za K1 2017, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/energija.