Energetska Statitistika na Kosovu, Jun 2022

  • 22/08/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje podatke o proizvodnji i potrošnji uglja, proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije i uvozu i izvozu drugih energenata

Ova statistička publikacija predstavlja statističke podatke za mesec jun 2022. godine.

U junu 2022.godine bruto proizvodnja električne energije u termoelektranama iznosila je 556.97 GWh; Bruto Proizvodnja električne energije  u Hidroelektranama je iznosila 8.4 GWh; a Bruto Proizvodnja električne energije iz vetroelektrana i solarnih elektrana iznosila je 21.65 GWh.

Tokom juna 2022.godine dostupna bruto električna energija iznosila je 437.52 GWh, dok je potrošnja električne energije bila 325,38 GWh ili 12.09% manje u poređenju sa istim mesecom prethodne godine. Udeo alternativne električne energije u ukupnoj potrošnji iznosio je 9.24%

Dok, uvoz električne energije u junu 2022. godine iznosio je 228.42 GWh, dok je izvoz električne energije u istom periodu iznosio 337.93 GWh. 

Proizvodnja uglja iznosila je 5.92 hiljade tona, ili oko 14.35% manje nego u istom mesecu prethodne godine.

 

Nema pdf na srpski jezik