Energetska Statistika na Kosovu, Novembar 2022

  • 23/01/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje, na mesečnom nivou, podatke o proizvodnji i potrošnji uglja, proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije kao i uvozu i izvozu drugih izvora energije.

Ova statistička publikacija predstavlja statističke podatke za mesec novembar 2022. godine.

Tokom meseca novembra 2022.godine, dostupna bruto električna energija iznosila je 616.62 GWh, dok je potrošnja električne energije bila 410,31 GWh ili 10.02% manja u poređenju sa istim mesecom prethodne godine. Udeo alternativne električne energije u ukupnoj potrošnji iznosio je 14.58%.       

Dok, uvoz električne energije u novembru  2022. godine iznosio je 220.12 GWh, dok je izvoz električne energije u istom periodu iznosio 194.67 GWh (ovde je uključen i prenos).      

Proizvodnja uglja iznosila je oko 6.02 hiljada tona, ili 26.39% više nego u istom mesecu prethodne godine.

Nema pdf na srpski jezik