Energetska Statistika na Kosovu, Januar 2022

  • 25/03/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) počinje da objavljuje na mesečnom nivou Energetske Statistike. Ovo je prva publikacija za referentni mesec januar 2022.godine.

U januaru 2022.godine Bruto Proizvodnja u Termoelektranama iznosila je 525.43 GWh; Bruto Proizvodnja u Hidroelektranama je iznosila 4.35 GWh; a Bruto Proizvodnja električne energije iz vetroelektrana i solarnih elektrana iznosila je 38.24 GWh.

 Dostupna bruto električna energija iznosila je 869.42 GWh, dok je potrošnja električne energije bila 536,21 GWh ili 4.52% veća u poređenju sa istim mesecom prethodne godine. Udeo alternativne električne energije u ukupnoj potrošnji iznosi 7.6%    

U međuvremenu, uvoz električne energije u januaru 2022. godine iznosio je 412.44 GWh, dok je izvoz električne energije bio 111.04 GWh.                                     

Proizvodnja uglja iznosila je 7.83 hiljade tona, ili oko 26.88% više nego u istom mesecu prethodne godine.