Energetska Statistika na Kosovu, Februar 2022

  • 22/04/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Energetske Statistike za mesec februar 2022.godine

sa podacima o proizvodnji i potrošnji uglja, proizvodnji i potrošnji energije, uvozu i izvozu energije i uvozu i izvozu drugih energenata.

U februaru 2022.godine bruto proizvodnja električne energije u Termoelektranama iznosila je 548.04 GWh; Bruto Proizvodnja električne energije  u Hidroelektranama je iznosila 4.17 GWh; a Bruto Proizvodnja električne energije iz vetroelektrana i solarnih elektrana iznosila je 38.37 GWh.

Dostupna bruto električna energija iznosila je 680.7 GWh, dok je potrošnja električne energije bila 469,92 GWh ili 7.39% veća u poređenju sa istim mesecom prethodne godine. Udeo alternativne električne energije u ukupnoj potrošnji iznosio je 8.43%    

Dok, uvoz električne energije u februaru 2022. godine iznosio je 272.97 GWh, dok je izvoz električne energije u istom periodu iznosio 182.85 GWh.   

Proizvodnja uglja iznosila je 7.81 hiljade tona, ili oko 5.27% više nego u istom mesecu prethodne godine.

 

Nema pdf na srpski jezik