Ekonomski Računi u Poljoprivredi, 2021

  • 02/09/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o  "Ekonomskim Računima u Poljoprivredi" za 2021. godinu.

Ova publikacija uključuje podatke o biljnim proizodima, stočarskim proizvodima i o rashodima gazdinstava u monetarnom smislu.

Vrednosti su prikazane prema proizvodnim cenama, tekućim i stalnim cenama.

U 2021. godini biljni proizvodi su zabeležili povećanje od 11.5% u poređenju sa 2020. godinom.

Povećanje vrednosti biljnih proizvoda se može objasniti uglavnom povećanjem proizvodnje žitarica, krmnog bilja, povrća i baštenskih proizvoda, voća  i krompira.

Dok, stočarski proizvodi u 2021. godini su zabeležili pad od -8.4% u poređenju sa 2020. godinom. Pad  se može objasniti padom vrednosti stočarskih proizvoda.

U 2021. godini biljni i stočni proizvodi ukupno su zabeležili povećanje od 3.8% u poređenju sa 2020. godinom.

Ukupna međufazna potrošnja u 2021. godini  procenjena je na oko 339.7 miliona evra što predstavlja povećanje od 7.4% u poređenju sa 2020. godinom.

Ekonomski Računi u Poljoprivredi, 2021. godine su izrađeni u skladu sa metodologijom koju je definisao Eurostat: Priručnik za Ekonomske Račune u Poljoprivredi i Šumarstvu EAA / EAF 97 (Rev.1.1) i Uredbom Komisije (EC) br. 306/2005.